KOMPASS-FIT 21


Termin: KOMPASS 21 | Kick-Off
Datum: 03.03.2021
Beschreibung: von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Termin: KOMPASS 21 | Sozialkompetenz
Datum: 04.03.2021
Beschreibung: von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Termin: KOMPASS 21 | Handlungskompetenz
Datum: 13.04.2021
Beschreibung: von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Termin: KOMPASS 21 | Coaching-Tag
Datum: 26.05.2021
Beschreibung: von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Termin: KOMPASS 21 | Persönlichkeitskompetenz
Datum: 06.07.2021
Beschreibung: von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Termin: KOMPASS 21 | Systemkompetenz
Datum: 07.07.2021
Beschreibung: von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Termin: KOMPASS 21 | Abschluss
Datum: 03.09.2021
Beschreibung: von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Termin: KOMPASS 21 | Freshup
Datum: 07.12.2021
Beschreibung: von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Zum KOMPASS-FIT - Führungskräftetraining